Array ( )
24x7 Customer Support +91 9999854201

Copyright Notice

Wszystkie pliki i informacje zawarte w tej Witrynie lub na blogu znajdującym się pod adresem https://www.triparison.com są chronione prawami autorskimi Triparison i nie mogą być w żaden sposób kopiowane, kopiowane, modyfikowane ani adaptowane bez naszej pisemnej zgody. Nasza witryna internetowa lub blog może zawierać nasze znaki usługowe lub znaki towarowe, a także znaki naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych firm, w formie słów, grafiki i logo.

Korzystanie z naszej Witryny, bloga lub usług nie stanowi żadnego prawa ani licencji na używanie naszych znaków usługowych lub znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody Triparison.

Nasze Treści, które znajdują się na naszej Witrynie, Blogu i Usługach, są chronione lokalnymi i zagranicznymi prawami autorskimi. Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Ciebie takich Treści jest surowo zabronione. Korzystanie z naszej Witryny i Usług nie daje żadnych praw własności do naszych Treści.

Egzekwowanie praw autorskich

Triparison bardzo poważnie traktuje ochronę swoich praw autorskich.

Jeśli Triparison odkryje, że wykorzystałeś jego materiały chronione prawami autorskimi z naruszeniem powyższej licencji, Triparison może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko tobie, żądając odszkodowania pieniężnego i nakazu zaprzestania korzystania z tych materiałów. Możesz również zostać obciążony kosztami sądowymi.

Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek wykorzystaniu materiałów chronionych prawem autorskim Triparison, które jest sprzeczne lub może naruszać powyższą licencję, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym.

Copyright © Triparison 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone